Juni 06, 2020

Muftija bihaćki i Muftija vojni u posjeti kasarni Adil Bešić u Bihaću

U sklopu redovnih rebi'u-l-evvelskih aktivnosti muftija vojni Hadis-ef. Pašalić je boravio u posjeti Muftijstvu bihaćkom gdje je posjetio prije svega muftiju bihaćkog hafiza Mehmed-ef. Kudića, a potom i kasarnu „Adil Bešić“ u Bihaću.

U razgovoru sa muftijom Kudićem, muftija Pašalić je predstavio aktivnosti Muftijstva vojnog i informisao muftiju Kudića o poljima njihovog djelovanja. Izrazio je svoje zadovoljstvo saradnjom sa starješinama i vojnicima u kasarni Adil Bešić u Bihaću, kao i svoje zadovoljstvo radom i zalaganjem Enver-ef. Merdića, vojnog imama. Sa druge strane, muftija Kudić je predstavio specifičnosti mufijtstva bihaćkog muftiji Pašaliću, zahvalio mu se na redovnim posjetama koje realizira kasarni Adil Bešić, te mu prenio iskustva dobre saradnje sa starješinama, vojnicima i imamom u OS BiH u Bihaću.

Potom su se dvojica muftija zajedno sa svojim delegacijama uputili prema kasarni Adil Bešić gdje ih je dočekao komandant 2. pješadijskog bataljona pukovnik Sead Šehić, imam Enver-ef. Merdić i brigadir Emsad Čičkušić. Domaćini su svojim gostima predstavili minule aktivnosti oružanih snaga BiH na ovim prostorima od kojih su posebno istakli izuzetno kvalitetnu vojnu vježbu sa EUFOR-om, kao i vrlo dobru međunarodnu saradnju na obukama u susjedstvu i zemljama EU. Domaćini su također iznijeli informacije o kapacitetima 2. pješadijskog bataljona koji egzistira u kasarni „Adil Bešić“ u Bihaću, a koji broji 450 ljudi, te su naglasili da u narednom periodu očekuju razumijevanje organa vlasti u pogledu boljeg statusa vojnika, s obzirom da se bilježi značajan odliv vojnika iz oružanih snaga, što predstavlja znak upozorenja za sve koji vode brigu o ovom segmentu da učine sve da poprave uslove rada u OS BiH. Oni su iskazali posebno zadovoljstvo posjetom dvojice muftija, te su sa velikim respektom govorili o značaju podrške koje im pružaju predstavnici Islamske zajednice.

„Od velikog značaja su nam posjete vjerskih velikodostojnika u čijim nastupima vidimo poštovanje prema onome što radimo i njihova podrška nama je važna. S druge strane smo iskoristili priliku i predstavili našim gostima rad ove jedinice i s njima zajedno podijelili naše velike uspjehe koje ostvarujemo u domaćoj i međunarodnoj saradnji, te smo s njima podijlili i određene nedostatke za koje očekujemo da će se sanirati u narednom periodu.“ – izjavio je pukovnik Sead Šehić.

Muftija Pašalić je izrazio svoje zadovoljstvo onim što je čuo od svojih domaćina o njihovim aktivnostima i uspjesima, te se osvrnuo na motive posjete i kvaliteti saradnje sa ovom jedinicom i njenim pretpostavljenim.

„U sklopu rebi'u-l-evvelskih aktivnosti mi smo u Vojnom muftijstvu napravili agendu aktivnosti u svim našim centrima i pripremili sadržaje koji će obogatiti spoznaju o Muhammedu, a.s., te smo iskoristili priliku da u biblioteci koja se nalazi u sklopu mesdžida ostavimo nekoliko primjeraka naše nove knjige „Vojno vođenje i upravljanje u vrijeme poslanika Muhammeda, a.s.“ , koju smo danas predstavili starješinama i vojnicima ove jedinice. Naša saradnja sa starješinama i vojnicima traje u kontinuitetu i sretni smo što međusobno razumijevanje i podrška krase našu zajedničku saradnju.“ – ističe muftija Pašalić.

Iako Muftijstvo bihaćko nije nadležno kada je u pitanju rad na polju vjere u oružanim snagama koje djeluju na području muftijstva, interes muftijstva za ovom saradnjom je u mnogo čemu primaran. Radi se prije svega o džematlijama naših džemata, o ljudima koji dijele naš zajednički prostor i o organizaciji koja je od vitalnog značaja za državu Bosnu i Hercegovinu. Tim povodom su muftije Hasan-ef. Makić i sada hafiz Mehmed-ef. Kudić njegovali iznimno dobru saradnju sa oružanim snagama u kasarni Adil Bešić, te se redovno odazivali na sve važne svečanosti i događaje na koje su bili pozvani.

„Ovo što smo danas čuli i vidjeli u kasarni Adil Bešić nas obavezu da i dalje iskazujemo svoju podršku na razne načine oružanim snagama. Jake oružane snage BiH integrisane u NATO savez su garant mira i sigurnosti u našoj domovini. Informacije o vjerskom životu u kasarni nas raduju i obećavaju, a današnje predavanje o Muhammedu, a.s., te promocija knjige o liderstvu Muhammeda, a.s., i njegovih ashaba će, siguran sam, doprinijeti sveobuhvatnijem sagledavanju lika i djela Muhammeda, a.s.. kod ljudi kojima je namijenjen ovaj sadržaj“ . naglasio je muftija Kudić.

Prethodno je u sali kasarne održana promocija knjige „Vojno vođenje i upravljanje u vrijeme poslanika Muhammeda, a.s.“ koju je s arapaksog jezika preveo sekretar vojnog muftije mr. Vedad Hurić i koji je prestavio u nekoliko segmenata značaj ove knjige i informacije i diskusije koje ona nudi.

Potom je klanjana ikindija namaz u prelijepom mesdžidu u sklopu kasarne, a nakon toga suminani utisci današnjih aktivnosti, te je zaključeno da su ovakve posjete važne i za oružane snage, ali i za Islamsku zajednicu kojoj je cilj afirmacija svakog vida dobra u našem društvu.

Pored cijenjenih muftija delegaciju koja je posjetila kasarnu su činili glavni imam OS BiH Nesib-ef. Hadžić, sekretar Muftijstva vojnog mr. Vedad Hurić i saradnik za medije Muftijstva bihaćkog Nazif-ef. Horozović.

Rate this item
(0 votes)
© 2019 Muftijstvo bihaćko All Rights Reserved. Designed By N-H