Oktobar 28, 2021

Održana sjednica Savjeta za vjerska pitanja Muftijstva bihaćkog

Redovna sjednica Savjeta Muftijstva bihaćkog za vjerska pitanja kojom je predsjedavao muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić je održana u Bihaću u ponedjeljak, 13. septembra 2021. godine.

Na sjednici su podneseni redovni izvještaji sa posebnim fokusom na odgojno-obrazovni rad. Konstatovano je da je u svim mektebima počela mektebska nastava i da je u nekim medžlisima iskazana potreba za novim punktovima mektebske nastave. Istaknuto je da je prema prvim preliminarnim rezultatima upisa u novu mektebsku godinu broj polaznika na nivou prošlogodišnjeg broja, a u nekim medžlisima je taj broj i povećan. Diskutovalo se i o saradnji muallima i vjeroučitelja na polju promocije mekteba i vjeronauke, te o unapređenju saradnje između muallima i vjeroučitelja.

Dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću prof. dr. Hajrudin Hodžić je iznio izvještaj o radu ove ustanove u proteklom periodu. Istakao je da je u pripremi naučna konferencija o savremenim izazovima i unapređenju kvalitete u nastavi Islamske vjeronauke, koja je zbog nekih okolnosti prolongirana za decembar ove godine. Istakao je da je upis u novu akademsku godinu prošao zadovoljavajuće i da su vrijedno radili na izmjeni nastavnih planova i programa i usklađivanje istih sa novonastalim potrebama. Prenio je informaciju da je značajan broj nastavnika u proteklom periodu učestvovao na stručnim konferencijama i da su izdali nekoliko univerzitetskih udžbenika.

Direktor medrese "Reis Džemaludin-ef. Čaušević" u Cazinu prof. Zuhdija Handanović se zahvalio glavnim imamima na odličnoj saradnji medžlisa sa medresom u proteklom periodu. Istakao je da je medresa u proteklom periodu realizirala nekoliko infrastrukturnih projekata: novi amfiteatar sa 230 mjesta, divanhanu za sastanke i prijeme i biblioteku sa preko deset hiljada naslova. Ove godine, kao u svim medresama u BiH, je zabilježeno povećanje broja učenika na upisu, te je direktor konstatovao da je nastava uspješno krenula i da se nada da će okolnosti dozvoliti da se sve planirane aktivnosti realiziraju u skladu sa planom rada.

Podnesen je izvještaj o ukupljenim sredstvima u toku mjeseca ramazana na ime zekata i sadekatu-l-fitra. Iskazana je zahvalnost svima koji su učestvovali: džematlijama, imamima, glavnim imamima i muderrisima na veoma uspješnoj akciji. Konstatovano je da je ove godine prikupljeno 1.116.704,68 KM na nivou Bihaćkog muftijstva, što je povećanje za 17,86 % poredeći sa prošlom godinom.

Rukovodilac Službe za administrativno-pravne i finansijsko-ekonomske poslove Sabahduin-ef. Begić je predstavio nekoliko važnih aktivnosti koje treba realizirati u narednom periodu kada su u pitanju administrativno-pravni akti medžlisa koje je potrebno uskladiti sa višim pravnim aktima Islamske zajednice i države Bosne i Hercegovine.

© 2019 Muftijstvo bihaćko All Rights Reserved. Designed By N-H