Povežite se s nama

Vjeronauka

Islamska vjeronauka

Zakonom o slobodi vjere osigurao je pravo na vjersku pouku u vjerskim, kao i u javnim i privatnim ustanovama predškolskog nivoa, osnovnim školama i višim nivoima obrazovanja. Međutim, proces uvođenja vjeronauke u Bosni i Hercegovini počeo je nakon prvih višestranačkih izbora 1991/92. godine.

Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH iz 2003. godine predviđeno je da će škole «unapređivati i štititi vjerske slobode, toleranciju i kulturu dijaloga» i da će učenici pohađati časove vjeronauke samo ako su u skladu s njihovim ubjeđenjem ili ubjeđenjima njihovih roditelja. Način organiziranja i izvođenja vjeronauke razlikuje se u entitetima, Brčko Distriktu, kao i kantonima unutar Federacije Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine, uglavnom, ima status obavezno izbornog predmeta, koji, kada se izabere, postaje obavezan za cijelu školsku godinu, ili u određenim slučajevima, i za cijelo osnovno ili srednje obrazovanje.

Nastavnici islamske vjeronauke su se obrazovali i školovali na domaćin visokoškolskim ustanovama, ali i na obrazovnim ustanovama u svijetu.

Islamska vjeronauka je jedna od najznačajnijih poduhvata Islamske zajednice u njenoj novijoj povijesti. Islamska vjeronauka ne služi samo za to da se promovišu i uče vjerske istine i vrijednosti, već na sve načine nastoji biti faktor koji će usmjeravati nove generacije ka potpunoj ličnosti koja će svoj život uskladiti sa javnim moralom i opštim dobrom.

U školskoj 2022/2023. godini, statistika u vezi islamske vjeronauke na području Muftijstva bihaćkog je sljedeća:

Ukupan broj učenika koji pohađaju osnovnu školu je 15 984 učenika, njih 15 800 pohađa islamsku vjeronauka, dok 184 ne pohađa islamsku vjeronauku. Kada je u pitanju srednja škola, ukupan broj učenika iznosi 6 064 učenik. Od njih 6 035 učenika pohađa islamsku vjeronauku, dok njih 342 su izabrali da ne pohađaju časove vjeronauke.

Na području Muftijstva bihaćkog djeluje 134 vjeroučitelja u osnovnim i srednjim školama. Koordinator za islamsku vjeronauku pri Muftijstvu bihaćkom je Mensur-ef. Ćehić. Na nivou svakog medžlisa (grada) djeluje aktiv nastavnika islamske vjeronauke. Aktivom rukovodi predsjednik, a predsjednici aktiva su: Zumreta Sedić (Bihać), Emir Novkinić (Bosanska Krupa) Mustafa Ihtijarević (Bosanski Novi), Alem Jaganjac (Bosanski Petrovac), Nermina Veladžić (Bužim), Asmira Ramić (Cazin), Hadisa Avdagić (Kozarac), Husein Velić (Prijedor), Ishak Zahirović (Sanski Most) i Fadil Hamzić (Velika Kladuša).

 

More in Vjeronauka