Povežite se s nama

Islamski pedagoški fakultet

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću osnovan je odlukom Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 23.12.1995. godine. Preteča Fakultetu je bila Islamska pedagoška akademija kao viša škola, a prevashodna zadaća njenog osnivanja bilo je obrazovanje kadra za izvođenje nastavnog predmeta Islamska vjeronauka u osnovnim i srednjim školama.

Islamska pedagoška akademija u Bihaću je potpisivanjem ugovora o udruživanju u Univerzitet u Bihaću 20. juna 1997. godine, kojeg je Skupština Unsko-sanskog kantona potvrdila svojom saglasnošću 15. augusta 1997. godine, postala članicom Univerziteta u Bihaću sa pravima i obavezama koje imaju i ostale članice.

Od početka rada Fakultet je bio smješten u zgradi Muftiluka u Bihaću, a od septembra 2002. godine u vlastitoj zgradi ukupne površine korisnog prostora cca 5.000 kvadratnih metara. U zgradi Fakulteta, osim predavaona, kabineta, amfiteatra, sala i kancelarija, smješten je Studentski dom kapaciteta 100 kreveta kao i studentski restoran.

Odlukom Sabora IZ-e donesenom 25.09.2004. godine Akademija je preimenovana u Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Četrnaestog septembra 2005. godine Fakultet je transformisan sa dvogodišnjeg na trogodišnji studij. Tom reformom studijski program je usklađen po bolonjskim principima 3+2+3, uz uvođenje ECTS bodova. Od akademske 2015/16. godine, nastava na studiju prvog ciklusa studija traje četiri godine ili osam semestara (4+1+3).

Na fakultetu postoje dva odsjeka: odsjek Islamska vjeronauka i odsjek Socijalna pedagogija i duhovna skrb. Na oba odsjeka se organizira nastava na master studiju.

Fakultet je do sada objavio desetine knjiga, 11 zbornika radova, organizirao veliki broj okruglih stolova, simpozija, tribina, predavanja i naučnih konferencija.

Dekan Islamskog pedagoškog fakulteta: Dr. Hajrudin Hodžić

Službena web stranica: ipf.unbi.ba

Adresa: Žegarska aleja 14 77000 Bihać

More in Islamski pedagoški fakultet